Umetnostna kronika

Spoštovani bralci revije Umetnostna kronika,

leta 2023 je revija Umetnostna kronika, ki jo izdajamo na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU, obeležila dvajseto obletnico svojega obstoja. Ob jubilejih se pogosto zazremo v preteklost in ocenimo dosedanje delovanje, premislimo o poti, po kateri smo hodili, in razmislimo o prihodnosti, ki si jo želimo. Pomembni mejniki predstavljajo odlično priložnost za zastavljanje in uresničevanje novih ciljev. Umetnostna kronika je skozi leta postala pomemben medij za obravnavo umetnostnih, umetnostnozgodovinskih in konservatorsko-restavratorskih tematik v slovenskem prostoru. Revija je bila doslej že velikokrat oblikovno in vsebinsko nadgrajena, vedno pa je stremela k strokovnosti in spodbujanju ter izmenjavi kritičnih vpogledov. Letos Umetnostna kronika doživlja novo metamorfozo. V želji po dosegu čim širšega bralstva in težnji po hitrem odzivu na aktualno problematiko se bo vsebina revije preselila na splet, ob tem pa bo vsem prosto dosegljiva brez naročnine in zakupa posameznih člankov.


Zahvaljujemo se vam za dosedanje zaupanje in podporo ter vas vabimo k prebiranju novih znanstvenih dognanj in drugih umetnostnozgodovinskih vsebin.


Uredništvo Umetnostne kronike


Laze pri Predgradu, cerkev sv. Vida (© ZRC SAZU, UIFS; foto: Andrej Furlan)

Back to top