Umetnostna kronika
Poslanstvo in zgodovina revije

Poslanstvo in zgodovina revije

Spletna revija Umetnostna kronika je namenjena objavi rezultatov znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela z umetnostnozgodovinskega ter spomeniškovarstvenega področja. Z objavo znanstvenih in strokovnih člankov, intervjujev, recenzij razstav in knjižnih ocen želi Umetnostna kronika zainteresirani javnosti približati zanimive in kompleksne vidike umetnosti različnih obdobij in geografskih območij. Obenem želi revija z objavo mnenj, poročil in digitalnih virov raziskovalce seznaniti z aktualnimi problematikami, kritičnimi vpogledi, metodološkimi vprašanji in drugimi novostmi s področja umetnostne zgodovine.

Revija Umetnostna kronika je pričela izhajati leta 2003. Doslej je bila že velikokrat oblikovno in vsebinsko nadgrajena, vedno pa je stremela k strokovnosti in spodbujanju ter izmenjavi kritičnih vpogledov. Leta 2023, ob dvajseti obletnici svojega obstoja, je Umetnostna kronika doživela novo metamorfozo. V želji po dosegu čim širšega bralstva in težnji po hitrem odzivu na aktualno problematiko se je Umetnostna kronika prelevila v spletno revijo, bralce pa bo z izborom prispevkov ob vsakem prihodnjem zaključku leta nagovorila tudi v tiskani obliki.

Back to top