Umetnostna kronika

Umetnostna kronika 
Print ISSN: 1581-7512
Online ISSN: 3023-9354

Izdajatelj
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
zanj: izr. prof. dr. Mija Oter Gorenčič

Založnik
ZRC SAZU, Založba ZRC
zanjo: prof. dr. Oto Luthar
vodja založbe: Aleš Pogačnik 

 Naslov uredništva
Umetnostna kronika
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Novi trg 2, p. p. 306
1001 LJUBLJANA
Slovenija

Uredniški odbor

Glavna in odgovorna urednica
mag. Andreja Rakovec, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana

dr. Anja Milič Iskra, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana

Pomočnica urednice
mag. Andreja Rakovec, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana


red. prof. dr. Dubravka Botica, Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta, Zagreb

izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana
mag. Andrej Furlan, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana

dr. des. Helena Huber-Doudová, Národní galerie Praha, Praga
doc. dr. Stanko Kokole, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
Dušan Koman, SAZU
Marko Košan, Koroška galerija likovnih umetnosti
dr. Mojca Marjana Kovač, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Teja Merhar, Moderna galerija, Ljubljana
izr. prof. dr. Mija Oter Gorenčič, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana

dr. Tanja Poppelreuter, University of Salford, School of Science, Engineering and Environment, Manchester  

Alessandro Quinzi, Musei Provinciali di Gorizia, Gorica

dr. Eva Sapač, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
prof. dr. Samo Štefanac, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
red. prof. dr. Polona Vidmar, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Maribor; ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana
dr. Barbara Vodopivec, ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana

Tiskana izdaja
Revija v tiskani obliki izhaja dvakrat letno. Cena posamezne številke: 4 EUR, letna naročnina: 7 EUR.

Naročila sprejema Založba ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, e-pošta: narocanje@zrc-sazu.si


Nazaj na vrh